ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Στο Κέντρο Κινησιολογίας - Ευίτα Ηλιοπούλου® , εκτός από τα ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης για τη διδασκαλία των μεθόδων Pilates και Gyrotonic®, προσφέρουμε και εξειδικευμένα σεμινάρια μικρής διάρκειας, με θέματα που απαντούν σε επιμέρους ανάγκες των συμμετεχόντων. 
Απευθύνονται σε:
· κάθε ασκούμενο που ενδιαφέρεται να εστιάσει περισσότερο σε συγκεκριμένη θεματολογία
· ήδη καταρτισμένους trainers στις μεθόδους Pilates και Gyrotonic®,
· επαγγελματίες της κίνησης
 
Οι στόχοι των σεμιναρίων διαφοροποιούνται, ανάλογα με το θέμα και τη βαθμίδα των εισηγήσεων. Μπορεί να είναι:
· η μετεκπαίδευση
· η κατάκτηση νέων γνώσεων σε εξειδικευμένο αντικείμενο
· η εμβάθυνση στη μέθοδο 

*Σημείωση: Οι ημερομηνίες διεξαγωγής καθώς και η σειρά των σεμιναρίων, ενδέχεται να τροποποιηθούν από το Κέντρο Κινησιολογίας, σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι εκάστοτε ανάγκες των σπουδαστών. 

ΚENTPO ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ PILATES​ ΕΥΙΤΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - Τ: 210 36 45 582

KINESIOLOGY CENTER PILATES EVITA ILIOPOULOU - PLEASE CALL FOR MORE INFO @ +30  210 36 45 582

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • Twitter Social Icon