ΚENTPO ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ PILATES​ ΕΥΙΤΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - Τ: 210 36 45 582

KINESIOLOGY CENTER PILATES EVITA ILIOPOULOU - PLEASE CALL FOR MORE INFO @ +30  210 36 45 582

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Νέα προγράμματα μετεκπαίδευσης  

στο Κέντρο Κινησιολογίας Ευίτα Ηλιοπούλου.

- Pilates II. 4μηνο course. Για αποφοίτους του Κέντρου μας ή άλλων σχολών, που θέλουν να εμβαθύνουν πολύπλευρα στη μέθοδο και σε όλη τη γκάμα των οργάνων. Το πιστοποιη...

Το Κέντρο Κινησιολογίας Ευίτα Ηλιοπούλου εγκαινιάζει την εκπαιδευτική του χρονιά με την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος Pilates II, που αφορά την ολοκλήρωση της μεθόδου σε όλα τα επίπεδα και όλο τον εξοπλισμό της μεθόδου*.

Εκμεταλλευτεί...

Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square